Vol 5, No 4(13) (2020)

DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS

Table of Contents

Articles

Dijana Hadžizukić
PDF
13-26
Lamija Milišić
PDF
27-38
Đenita Haverić, Amela Šehović
PDF
39-54
Azra Hodžić-Čavkić
PDF
55-76
Jelena Ilić Plauc
PDF
79-96
Mirjana M. Kovač, Irina Boban
PDF
99-116
Emir Šišić
PDF
119-132
Enes Pašalić
PDF
135-172
Anida Dudić-Sijamija
PDF
173-190
Anes Makul
PDF
193-214
Dženeta Omerdić, Harun Halilović
PDF
217-238
Nežla Borić, Ajna Jodanović
PDF
239-256
Senad Ćeman, Ahmed Purdić
PDF
257-276
Izet Pehlić, Maida Mahmutović
PDF
279-302
Margareta Skopljak, Tatjana Mihajlović, Jelena Kovačević
PDF
303-320
Gabriel Pinkas
PDF
321-344
Anela Hasanagić, Andrea Andrić
PDF
347-364
Merima Čamo, Amer Osmić
PDF
367-380
Enes Osmančević, Mirza Mehmedović
PDF
381-398
Hariz Šarić, Nedeljko Jurkić
PDF
401-414
Milena Nikolić, Adelisa Salkić, Medina Vantić-Tanjić
PDF
417-430
Davor Vukelić, Anita Zovko, Nataša Vlah
PDF
431-462

Book Review

„ŽIVJET ĆU UPRKOS [SMRTI]” (Shakespeare jučer, danas, sutra: Monografija povodom 400. godišnjice smrti Williama Shakespearea, Vesna Ukić Košta i Monika Bregović, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2019.)
Ifeta Čirić-Fazlija
PDF
465-470
RESISTEMATIZACIJA VAŽNOG AUTORSKOG OPUSA U BH KNJIŽEVNOJ POVIJESTI (Nehrudin Rebihić, Biti izvan kanona: Književno djelo Rasima Filipovića, Dobra knjiga, Sarajevo, 2018.)
Elmir Spahić
PDF
471-474
SISTEMATIČNO PISANJE O BOSANSKOM GENOCIDU KAO POTICAJ DOMAĆIM INSTITUCIJAMA I ISTRAŽIVAČIMA (Matthias Fink, Srebrenica. Hronologija jednog genocida ili šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem, Dobra knjiga, Sarajevo, 2020.)
Admir Mulaosmanović
PDF
475-478
KA RAZUMIJEVANJU POSTSEKULARNOG DRUŠTVA (Religija i društvo u 21. stoljeću, Rusmir Šadić, ur., Centar za kulturu i edukaciju „Logos“ i Institut za društvena i religijska istraživanja, Tuzla, 2020.)
Danijel Tolvajčić
PDF
479-482
SVEOBUHVATAN PRISTUP LITERARNIM I LINGVISTIČKIM ASPEKTIMA MIGRACIJA (Migrations: Literary and linguistic aspects, Ivo Fabijanić, Lidija Štrmelj, Vesna Ukić Košta, Monika Bregović, eds., Peter Lang GmbH, 2019.)
Jelena Filipović, Ivana Ustamujić
PDF
483-486