Vol 7, No 1(18) (2022)

DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS

DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2022.7.1

Table of Contents

Articles

Mirza Imamović
PDF
15-42
Sead Alić
PDF
43-54
Amer Džihana, Zarfa Hrnjić Kuduzović, Amela Delić
PDF
55-80
Mirza Mahmutović
PDF
81-104
Mladen Obrenović, Lejla Turčilo
PDF
105-130
Nikola Dojčinović, Samir Ljajić
PDF
131-148
Goran Miraščić
PDF
149-160
Valentina Pavlović Vinogradac, Marijan Vinogradac, Irena Cajner Mraović
PDF
161-180
Marijana M. Prodanović, Valentina V. Gavranović
PDF
183-200
Aida Džiho-Šator
PDF
201-224
Adisa Ahmetspahić
PDF
225-242
Minka Džanko, Alma Čović-Filipović
PDF
245-264
Haris Dervišević
PDF
267-280
Muedib Šahinović
PDF
283-298
Esad Delibašić
PDF
299-310
Stefan Vukojević
PDF
313-332
Anes Makul, Adem Olovčić
PDF
333-358
Benjamin Nurkić, Suad Murselović
PDF
361-394
Mirsad Čizmić, Aida Čizmić
PDF
395-420
Harun Brkić, Emina Brkić
PDF
421-432
Vanesa Delalić
PDF
435-450
Nasih Osmanović, Nasiha Osmanović
PDF
451-462
Ana Šuran, Anita Zovko
PDF
263-286
Nusreta Kepeš
PDF
487-508
Daliborka Popović, Božana Rašković
PDF
509-532
Maida Koso-Drljević, Esma Čelenka, Nejla Omerović-Ihtijarević
PDF
535-550
Miljana Pavićević, Tijana Živković
PDF
551-568
Daniela Cvitković, Nikolina Majdak
PDF
571-586

Book Review

JEDINSTVO I RAZLIČITOST U ISLAMSKOJ UMJETNOSTI (Idham Mohammad Hanash, Teorija islamske umjetnosti: Estetski pojam i epistemička struktura, prevela Azra Mulović. Centar za napredne studije, Sarajevo, 2018)
Haris Dervišević
PDF
589-592
VAŽAN DOPRINOS BOSNISTICI UZ LEVIS NOTAE MACULA (Zlatko Lukić, Eponimi. Enciklopedija naziva koji su imenovani po ljudima, narodima i mitološkim bićima, Sarajevo, 2021)
Indira Šabić
PDF
593-596
AKRIBIČNA ANALIZA TEMATSKE OBLASTI KOJA JE OSTAJALA NA RUBU GERMANISTIČKE LINGVISTIKE (Anisa Trbonja-Omanić, Sekundarne prepozicije u njemačkom jeziku, njihove morfosintaksičke funkcije i semantička obilježja, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2021)
Ivica Tokić
PDF
597-600
OSMANSKA PORESKA POLITIKA U SVJETLU NEOBJAVLJENE IZVORNE GRAĐE (Fahd Kasumović, Na periferiji svijeta islama: Osmanska poreska politika u Bosanskom ejaletu 1699-1839, Univerzitet u Sarajevu, Orijentalni institut, Sarajevo, 2021)
Amir Krpić
PDF
601-606
VRIJEDAN DOPRINOS METODIČKOJ BOSNISTICI (Naida Gadžo, Savremeni metodički pristup početnom čitanju i pisanju, Bosanska knjiga, Sarajevo, 2021)
Sead Nazibegović
PDF
607-610
IZMEĐU LOJALNOSTI REŽIMU I PROAKTIVNOG VJERSKO-POLITIČKOG DJELOVANJA [Amir Duranović, Islamska zajednica u jugoslavenskom socijalizmu, Udruženje za modernu historiju / Udruga za modernu povijest (UMHIS), Sarajevo, 2021]
Adnan Jahić
PDF
611-616
PRAVNI VODIČ MUSLIMANSKOG ZADUŽBINARSTVA (Husein Kavazović, Uvod u vakufsko pravo, El-Kalem – izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2021)
Senad Ćeman
PDF
617-620
PROLEGOMENA ZA STRATEGIJU SPREČAVANJA DALJE DEGRADACIJE NOVINARSKE PROFESIJE I MEDIJA (Enes Osmančević, Adis Šušnjar, Integritet novinara i transparentnost medija u Bosni i Hercegovini, Transparency Interntional, Sarajevo, 2021)
Vedada Baraković
PDF
621-624