Vol 6, No 4(17) (2021)

DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS

DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2021.6.4

Table of Contents

Articles

Vildana Pečenković, Nermina Delić
PDF
15-32
Ena Begović-Sokolija
PDF
33-56
Melida Travančić
PDF
57-72
Aida Tarabar, Azra Hadžić
PDF
75-90
Saša Bradašević
PDF
93-106
Enes Karić
PDF
109-138
Senadin Musabegović
PDF
141-168
Miljan Gogić
PDF
171-188
Ahmet Alibašić
PDF
191-206
Lamija Milišić
PDF
207-224
Ermin Kuka
PDF
227-244
Enes Pašalić
PDF
245-262
Tope Shola Akinyetun
PDF
263-286
Benjamin Nurkić
PDF
289-306
Dijana Gnasmüller
PDF
309-324
Filduza Prušević Sadović
PDF
325-334
Sonja Kaurin, Zlatko Pavlović
PDF
335-354
Ozrenka Bjelobrk-Babić, Merima Čaušević, Dragan Partalo
PDF
355-372
Vesna Minić, Marija Jovanović, Živorad Milenović
PDF
375-390
Šuajb DŽ. Solaković, Milka V. Stojkić
PDF
391-406
Belma Duvnjak
PDF
407-418
Nermana Mujčinović, Nada Vaselić
PDF
419-438
Šejn Husejnefendić
PDF
441-458
Mirko Jakovljević
PDF
459-476
Tahani Komarica
PDF
477-490
Jasmina Stošić
PDF
493-506
Šime Vukman, Karlo Mak
PDF
509-530

Book Review

ZABORAVLJENA DOSTIGNUĆA ISLAMSKE CIVILIZACIJE (Ahmed Essa i Othman Ali, Studije o islamskoj civilizaciji: muslimanski doprinos renesansi, preveo Munir Drkić, Centar za napredne studije, Sarajevo, 2016)
Haris Dervišević
PDF
535-540
U SREDIŠTU BIOETIČKOG PROMIŠLJANJA ŽIVOTA I SVIJETA [Evangelos D. Protopapadakis: From Dawn till Dusk: Bioethical Insights into the Beginning and the End of Life (Od zore do sumraka: Bioetički uvidi u početak i kraj života), Logos Verlag Berlin GmbH, Berlin, 2019]
Jasmina Omerkić
PDF
541-546
RJEČNIK ŠIROKOG JEZIČKO-KULTUROLOŠKOG OBZORA I IZNIMNE KORISTI ZA ISTRAŽIVAČE [Munir Mujić, Rječnik klasičnih arapskih termina (gramatika, književnost, stili stika, metrika): arapsko-bosanski, Centar za napredne studije, Sarajevo, 2019]
Halil Mehanović
PDF
547-550
SOLIDNA UPUTA U PROŠLOST GRADA SREBRENIKA (Edin Mutapčić, Rusmir Djedović, Kemal Nurkić, Grad Srebrenik do sredine XIX. stoljeća, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno- historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Tuzla, 2019)
Dženan Dautović
PDF
551-556
KA POSTIZANJU I ODRŽANJU VITALNOSTI MODELA UČENJA STRANOG JEZIKA (Mirjana Matea Kovač, Govorna fluentnost u stranome jeziku, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Split, 2020)
Jelena Ilić Plauc
PDF
557-562
ARHIV KAO SUBJEKT U POSTKOLONIJALNOM ČITANJU NASTANKA GRADA I FORMIRANJA GRAĐANSTVA VAREŠA (Mario Katić, Domorodci i gospodari: Historijsko-antropološka studija stvaranja bosanskohercegovačkog grada Vareša, Buybook, Sarajevo / Zagreb, 2020)
Amila Kasumović
PDF
563-566
KAKO JE HUMO DIVANITI ZNAO – KNJIŽEVNOJEZIČNA I JEZIČNOHISTORIJSKA STUDIJA (Enisa Gološ, Ekspresivna leksika u Huminom djelu, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar, 2020)
Indira Šabić
PDF
567-570
OD POUČAVANJA KA UČENJU (Sanela Merjem Rustempašić, Projektna nastava bazirana na ishodima učenja, Pedagoški fakultet u Sarajevu i Bosanska knjiga, Sarajevo, 2020)
Lejla Muratović
PDF
571-576
„NOVA POEZIJA” PESNIKA TEMUZZA: TRANZICIJA IZ RECEPTIVNOG U PERCEPTIVNI KONTEKST (Mirza Sarajkić, Pjesnici Temmuza: Uvod u savremenu arapsku poeziju, Centar za napredne studije, Sarajevo, 2020)
Meysun Gharaibeh Simonović
PDF
577-582
O RATU, SMIJEHU I GRANIČNIM PITANJIMA U KNJIŽEVNOSTI I ŽIVOTU (Almir Bašović, Kalemi i biljezi: O sjenkama rata, smijeha i granice u bosanskoj i hrvatskoj književnosti, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske ˝Preporod˝, Zagreb, 2020)
Edina Murtić
PDF
583-588