Vol 4, No 1 (7) (2019)

Društvene i humanističke studije DHS

Table of Contents

Articles

Vildana Pečenković
PDF
13-22
Elmir Spahić
PDF
23-30
Sedina Medjedovic
PDF
31-40
Sabina Skenderovic
PDF
43-62
Mladen Pralica
PDF
63-84
Damir Husanović
PDF
85-102
Melinda Botalić, Edina Nurikić
PDF
105-118
Sarina Bakić, Ehlimana Spahić
PDF
121-140
Dragana R. Mašović
PDF
141-158
Alma Malkic Aličković
PDF
161-176
Edina Nikšić Rebihić, Emina Dedić Bukvić
PDF
177-194
Izet Pehlić, Emina Babić, Nermana Mujčinović
PDF
195-212
Ana Krstic
PDF
215-230
Ljubica Tomić Selimović, Erna Emić, Melisa Husarić, Alija Selimović
PDF
233-250
Melisa Husarić, Erna Emić, Ljubica Tomić Selimović, Alija Selimović
PDF
251-272
Almedina Mahmutović, Milena Nikolić
PDF
273-286
Dušan Aleksić, Ivana Stamenković
PDF
289-308
Milan Dojčinović, Velibor Petković
PDF
309-330
Zoran Jevtović, Tatjana Vulić
PDF
331-346
Suzana Mihajlović Babić, Milena Despotović, Marina Đaković
PDF
349-366
Jagoda Petrovic, Maja Pekić
PDF
367-386
Sabira Gadžo Šašić
PDF
387-400
Anida Dudić
PDF
401-418

Book Review

Autentičan naučni trag na ,,Bijeloj ploči'' bosanskohercegovačke historiografije (Faruk Taslidža, ,,Bosanski ejalet u doba Bečkog rata (1683-1699)'', Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar, 2017.)
Sedad Bešlija
PDF
421-428
Parryevo epsko prikupljanje epike (Mirsad Kunić, ,,Čitanje Parryeve zbirke'', Connectum, Sarajevo 2018)
Sead Šemsović
PDF
429-432