Vol 8, No 1(22) (2023)

Društvene i humanističke studije DHS

DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2023.8.1

Table of Contents

Articles

Sead Šemsović
PDF
13-30
Azra Ičanović
PDF
31-44
Melida Travančić
PDF
45-58
Edina Murtić
PDF
59-78
Edin Pobrić
PDF
79-86
Remzija Hadžiefendić Parić
PDF
89-104
Ifeta Čirić-Fazlija, Nejla Kalajdžisalihović
PDF
107-122
Senadin Musabegović
PDF
125-146
Esad Delibašić
PDF
147-170
Stefan Vukojević
PDF
173-196
Enes Pašalić
PDF
197-210
Nasir Muftić
PDF
213-232
Nataša S. Kovačević, Ilinka B. Mušikić Popović
PDF
237-254
Alma Malkić Aličković
PDF
255-268
Maša Đurišić, Mila Bunijevac, Nataša Duhanaj
PDF
269-280
Filduza Prušević Sadović, Hana Hodžić, Ajdina Župić
PDF
281-292
Olivera Gajić, Biljana Lungulov, Đurđina Jelić
PDF
293-318
Slađana Zuković, Dušica Stojadinović, Senka Slijepčević
PDF
319-338
Amina Smajović
PDF
339-356
Valida Akšamija, Nermin Ploskić
PDF
357-374
Matea Butković, Ester Vidović
PDF
375-398
Dora Grejza, Emina Berbić Kolar
PDF
399-418
Amela Mujagić, Karmelita Pjanić-Lipovača, Edin Liđan
PDF
419-434
Duška P. Pešić, Marta D. Dedaj, Aleksandar B. Pešić
PDF
435-452
Hadži Živorad Milenović, Mladen Botić
PDF
453-476
Anida Vrcić Amar, Mirsen Ferhatović, Hana Sejfović
PDF
479-504
Indira Husić, Amela Dautbegović
PDF
505-524
Aldina Leto, Amela Dautbegović
PDF
525-544
Haris Šunje, Elvis Vardo
PDF
545-566
Mersiha Jusić
PDF
567-592
Olivera I. Pavićević, Ljeposava M. Ilijić, Milena D. Milićević
PDF
595-614

Book Review

NEZAOBILAZAN IZVOR U KREIRANJU PREVENCIJSKIH STRATEGIJA ZA VRŠNJAČKO NASILJE (Daliborka R. Popović, Porodica i škola u prevenciji vršnjačkog nasilja, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, 2019)
Alma Avdić
PDF
617-620
MEĐUNARODNI ODNOSI: POGLED IZ BOSANSKOHERCEGOVAČKOG UGLA (Hamza Karčić: International Relations: A Bosnian Perspective, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2021)
Sead Bandžović
PDF
621-626
POLIFUNKCIONALNA KOMUNIKOLOŠKA I POLITOLOŠKA STUDIJA (Božo Skoko, Strateško komuniciranje država I i II, SYNOPSIS, Zagreb, 2021)
Enes Osmančević
PDF
627-632
BIOETIKA U POVIJESNOJ I RECENTNOJ FILOZOFSKOJ PERSPEKTIVI (Željko Kaluđerović, Bioetički kaleidoskop, Pergamena i Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Zagreb, 2021)
Mirela Karahasanović
PDF
633-640
PERCEPCIJA I METAFORIZACIJA ZLA U TRI EVROPSKE KULTURE: LINGVISTIČKE EKVIVALENCIJE I RAZLIKE (Sanela Mešić, Edina Spahić, Đavo nije samo u detaljima: Kontrastivna lingvokulturološka studija, Dobra knjiga, Sarajevo, 2021)
Karlo Budor
PDF
641-644
VAŽAN POLAZNI RESURS ZA ISTRAŽIVAČE U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM NAUKAMA (Fehim Rošić, Metodologija istraživanja u društvenim i humanističkim naukama, Univerzitet u Bihaću – Islamski pedagoški fakultet, Bihać, 2021)
Senada Mujić
PDF
645-650
TRANSKRIPTI PRESRETNUTIH RAZGOVORA SRPSKOG POLITIČKOG I VOJNOG RUKOVODSTVA U BiH I SRBIJI KAO DOKAZ GENOCIDNE NAMJERE I AGRESIJE NA BOSNU I HERCEGOVINU (Hikmet Karčić, Emir Suljagić, Sead Turčalo, Presretnuti razgovori: priprema za rat, Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka, Memorijalni centar Srebrenica, Sarajevo, 2022)
Fatima Mahmutović
PDF
651-654
OD ISTINE DO NUŽNIH ILUZIJA: FILOZOFSKI I SOCIOLOŠKI POGLEDI NA MOĆ MASOVNIH MEDIJA (Fahira Fejzić-Čengić i Halima Sofradžija: Uvod u studije medija: Priručnik za predmete Filozofija medija i Sociologija medija, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2022)
Amina Vatreš
PDF
655-658
STABILOKRATIJA I NJENE POSLJEDICE (Florian Bieber, Uspon autoritarnih režima na Zapadnom Balkanu, Profil knjiga, Zagreb, 2022)
Hamza Memišević
PDF
659-662
NIŠTA NOVO, ALI DOSTUPNO JE I BRZO SE ŠIRI (Predrag Krstić, O čemu govorimo kad govorimo o (post)istini, Insititut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2022)
Amela Delić Aščić
PDF
663-670
NOVO ČITANJE NAUČNOG RADA I DRUŠTVENOG ANGAŽMANA MEDIJSKOG VIZIONARA DŽEVADA SULEJMANPAŠIĆA [Sead Alić (ur.), Sulejmanpašićeva kritika žurnalizma, Zbornik radova, Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Zagreb, 2022]
Mladen Obrenović
PDF
671-678
DIREKTNA DEMOKRATIJA – ZA ILI PROTIV? (Elvis Fejzić, Paradoksi direktne demokratije: Volja naroda i referendumski populizam, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2022)
Anes Makul
PDF
679-682
ENVIROMENTALISM AND ROLE OF THE SOCIETY FOR ENSURING OF GLOBAL JUSTICE (Marvin T. Brown, A Climate of Justice: An Ethical Foundation for Environmentalism, Springer, Cham, 2022)
Karol Dąbrowski
PDF
683-686
MOSTOVI PREVOĐENJA (Frančeska Liebmann, Kulturemi u romanima Ive Andrića. Analiza njemačkih i engleskih prijevoda, Durieux, Zagreb, 2022)
Edina Špago-Ćumurija
PDF
687-692
HRABRO OTVARANJE APORIJA GLOBALIZACIJE I DEHUMANIZACIJE IZ RELIGIJSKO-TEOLOŠKE PERSPEKTIVE (Samir Beglerović, Adnan Silajdžić, Rešid Hafizović, Orhan Jašić, Bajram Dizdarević, Religija i teologija pred izazovima novog svjetskog poretka, Off-set, Tuzla, 2023)
Emir Džambegović
PDF
693-698
KNJIŽEVNOST – NEZAMJENJIVI OBLIK SAZNANJA (Naser Šečerović: Književnost i saznanje. Gnostički mit u djelu Hermanna Brocha Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, prvo elektronsko izdanje, Sarajevo, 2023)
Almir Bašović
PDF
699-702