Vol 6, No 3(16) (2021)

DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS

DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2021.6.3

Table of Contents

Articles

Almir Bašović
PDF
15-24
Tina Laco
PDF
25-42
Matija Bošnjak
PDF
43-58
Marko Misirača
PDF
59-70
Tina Laco, Kristian Pandža
PDF
71-80
Aida Čopra
PDF
81-94
Hasan Zahirović
PDF
95-116
Edina Murtić
PDF
117-132
Andraž Teršek
PDF
135-164
Olivera Pavićević, Ivana Stepanović, Ljeposava Ilijić
PDF
165-182
Irena Cajner Mraović, Jelena Pavičić Vukičević, Valentina Pavlović Vinogradac
PDF
183-206
Jelena Ilić Plauc, Ivona Šetka Čilić
PDF
207-228
Tanja Kuštović
PDF
231-246
Amina Ajdinović Mehović
PDF
247-262
Marijana M. Prodanović, Valentina M. Gavranović
PDF
265-278
Lamija Subašić, Medina Mujić, Ajna Jusić
PDF
281-296
Moses Joseph Yakubu, Adewunmi James Falode
PDF
299-320
Dženeta Omerdić
PDF
323-350
Ajdin Huseinspahić, Sedad Dedić
PDF
351-380
Enis Omerović
PDF
381-408
Gabriel Pinkas
PDF
411-434
Amina Odobašić, Anela Hasanagić
PDF
435-456
Edina Nikšić Rebihić, Amina Smajović
PDF
457-480
Ruženka Šimonji Černak, Mila Beljanski
PDF
481-504
Selma Porobić, Senada Mujić, Edina Malkić, Maida Dedić, Ksenija Mujčević, Mahir Bečakčić, Tarik Hasanić, Enver Tursunović, Almedin Rizvić
PDF
505-520
Mirsen Fehratović, Amela Dautbegović, Marija Tiosavljević
PDF
523-542
Amer Džihana
PDF
545-560
Amina Vatreš
PDF
561-576
Maja Dedić
PDF
577-584
Damir Markulin
PDF
587-608
Jelena Lončar, Ema Špehar
PDF
611-634

Book Review

VAŽAN DOPRINOS RAZVOJU MEDIJSKE I INFORMACIJSKE PISMENOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI (Medijska i informacijska pismenost: Istraživanje i razvoj, Emir Vajzović, ur., Fakultet političkih nauka u Sarajevu, Sarajevo, 2020)
Emina Dedić Bukvić
PDF
637-642
PERSONALNA PARADIGMA BOSANSKOHERCEGOVAČKE POLITIČKE ELITE U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI (Dženita Sarač-Rujanac, Branko Mikulić: politička biografija 1965-1989, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo, 2020)
Izet Hadžić
PDF
643-648
ZA SCIJENTIZACIJU POLITIKE, PROTIV SCIJENTOKRATIJE (Esad Zgodić, Naučnici i upravljanje državom I-III, Slovo bosansko, Sarajevo, 2020)
Anes Makul
PDF
649-652
STILSKO-FORMACIJSKA VERTIKALA NOVIJEG BOŠNJAČKOG PJESNIŠTVA (Nehrudin Rebihić: Bošnjačka poezija 20. i 21. stoljeća, Zavod za kulturu sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji, Novi Pazar, 2020)
Ikbal Smjalović
PDF
653-656
PROPITIVANJE KULTURNOG PAMĆENJA KROZ INTERPRETACIJE USMENE POEZIJE BOŠNJAKA (Sead Šemsović, Usmena poezija Bošnjaka, Zavod za kulturu sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji, Novi Pazar, 2020)
Amira Dervišević
PDF
657-660
DA LI JE LOGOR PRAVILO I TRAJNA KATEGORIJA? (Giorgio Agamben, Where Are We Now? The Epidemic as Politics, prijevod s italijanskog: Valeria Dani, ERIS, London, 2021)
Dželaludin Hodžić
PDF
661-664