Vol 5, No 1(10) (2020)

DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS

Table of Contents

Articles

Nehrudin Rebihić
PDF
13-32
Muhidin Džanko
PDF
33-46
Halid Bulić
PDF
47-70
Birsena Džanković
PDF
73-88
Amel Suljić
PDF
89-104
Demir Alihodžić
PDF
107-124
Edina Solak, Mirza Bašić
PDF
127-144
Edina Spahić
PDF
147-158
Šaćir Filandra
PDF
161-176
Ajla Demiragić
PDF
177-188
Izet Hadžić
PDF
191-210
Senad Ćeman, Mario Jašić
PDF
213-228
Sulejman Bugari, Nezir Krčalo, Adnan Džafić
PDF
231-246
Jelena Pavičić Vukičević, Dorotea Sudar, Irena Cajner Mraović
PDF
249-272
Emina Kapić
PDF
273-290
Mensur Husić, Midhat Čaušević
PDF
291-314
Amer Džihana, Asim Šahinpašić
PDF
317-330
Marko Prpić
PDF
331-344
Adijata Ibrišimović Šabić
PDF
347-364
Fatima Trbonja
PDF
365-388

Book Review

OD TOPOVSKOG MESA DO FAKTORA VOJNE I POLITIČKE POBJEDE (Marko Atilla Hoare, Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu, Vrijeme, Zenica, 2019.)
Omer Hamzić
PDF
391-396
POKUŠAJ PRAKTIČKOG MIŠLJENJA EKOLOŠKE KRIZE (Nova klima – ekološka kriza u svjetlu društvene kritike, Arne Johan Vetlesen (urednik), Minex d.o.o. Zenica, prijevod Rasim Muminović, 2019.)
Dželaludin Hodžić
PDF
397-400
ZBORNIK U RANGU UDŽBENIKA ZA MEDIJSKO OPISMENJAVANJE I PREVENCIJU MANIPULACIJE (Vjerodostojnost medija: Doba lažnih informacija, ur. Zarfa Hrnjić Kuduzović, Milica Kulić i Jelena Jurišić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2019.)
Nataša Ružić
PDF
401-406
UDŽBENIK JEDNE DANAS NEZAOBILAZNE DISCIPLINE (Sabina Bakšić, Halid Bulić, Pragmatika, Bookline, Sarajevo, 2019.)
Mirza Bašić
PDF
407-410