Vol 6, No 2(15) (2021)

DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS

DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2021.6.2

Table of Contents

Articles

Nehrudin Rebihić
PDF
13-34
Šeherzada Džafić
PDF
35-50
Irma Marić
PDF
51-62
Azra Hodžić-Čavkić
PDF
63-82
Zerina Brkić
PDF
85-110
Edina Solak, Mirza Bašić
PDF
113-134
Shebnem Abbasova
PDF
135-144
Lejla Tekešinović
PDF
147-162
Kenan Čemo
PDF
165-178
Armina Čunjalo, Zlatan Omerspahić
PDF
181-206
Rijad Delić
PDF
207-224
Nusreta Kepeš
PDF
227-250
Lejla Muratović, Amer Ćaro
PDF
251-272
Merjem Sušić
PDF
273-298
Džejla Idrizović
PDF
299-316
Maja Žmukić
PDF
317-330
Almira Isić-Imamović, Anela Hasanagić
PDF
333-358
Amra Džajić, Sena Družić, Dijana Sulejmanović
PDF
359-368
Amina Vatreš
PDF
371-382
Mirza Mehmedović
PDF
383-398
Lamija Silajdžić
PDF
399-416
Damir Šehanović
PDF
417-442
Nedreta Šerić
PDF
445-466
Asim Pandžić
PDF
467-490

Book Review

SMAIL-AGINO PITANJE U STAROM I NOVOM SVJETLU (Muhidin Džanko, Ismail-aga Čengić, Dobra knjiga, Sarajevo, 2017)
Amira Banjić
PDF
493-496
KULTURALNI KONTRAPRODOR: SUČELJE MITA I POEZIJE (Amila Buturović, Kameni govornik: Stećci, prostor i identitet u poeziji Maka Dizdara, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske ˝Preporod˝, Zagreb, 2018)
Lamija Milišić
PDF
497-502
JEZIK U RALJAMA PRESKRIPTIVIZMA (Anđel Starčević, Mate Kapović, Daliborka Sarić: Jeziku je svejedno, Sandorf, Zagreb, 2019)
Amela Šehović
PDF
503-508
AKRIBIČNA I EMPATIČNA BIOGRAFIJA BOSANSKOG NOBELOVCA (Michael Martens, U požaru svjetova: Ivo Andrić – jedan evropski život, Buybook, Sarajevo, 2019)
Elvir Kopić
PDF
509-512
KULTURNO-MEMORIJSKA STUDIJA O ABDULAHU SALAHUDINU UŠŠAKIJU, DIVANSKOM PJESNIKU SA KRAJA 18. STOLJEĆA (Berin Bajrić, Mnemopoetika sufijskog pjesnika, Orijentalni institut, Sarajevo 2019.)
Ali Hasanović
513-518
DJELO KAO METAFORA MOSTA: NOVA ČITANJA OPUSA TVRTKA KULENOVIĆA (Tvrtko Kulenović: Ja umjetnost – djelo: Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Fojnici novembra 2019, ur. Edin Pobrić, Štamparija Fojnica, Fojnica, 2020)
Melida Travančić
PDF
519-522
ONOMASTIČKI ODGOVOR NA PITANJE KO SU BOSANCI I HERCEGOVCI (Indira Šabić, Prezimena u Bosni i Hercegovini, Off-set, Tuzla, 2020)
Enisa Gološ
PDF
523-528