Vol 4, No 2 (8) (2019)

DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS

Table of Contents

Articles

Dijana Hadžizukić
PDF
13-32
Šeherzada Džafić
PDF
33-44
Elmir Spahić
PDF
45-52
Amela Bajrić
PDF
53-70
Edin Dupanović
PDF
73-88
Selma Veseljević Jerković
PDF
89-102
Lejla Aljukić
PDF
103-122
Mirjana M Kovač, Ana Sarić
PDF
123-132
Merima Grabčanović
PDF
135-152
Edina Nurikić, Melinda Botalić
PDF
153-166
Adnan Džafić, Nezir Krčalo
PDF
169-184
Davor Vidaković
PDF
185-202
Gorana Bandalović, Antonia Popić
PDF
203-224
Matea Butković, Ester Vidović
PDF
225-248
Sara Antonini, Irena Cajner Mraović, Jelena Pavičić Vukičević
PDF
249-268
Elma Huruz
PDF
271-282
Jasmin Hasanovic
PDF
283-294
Adi Maslo
PDF
295-308
Vesna Kazazić, Dženeta Omerdić
PDF
311-328
Dželaludin Hodžić
PDF
331-348
Ivica Musić, Mate Penava
PDF
349-362
Sanja Nikolić
PDF
365-384
Vanesa Delalić
PDF
387-408
Sandra Savić
PDF
409-426
Lejla Halilović
PDF
429-440

Book Review

GOVOR I ŠUTNJA U NOVIM PRAGMALINGVISTIČKIM INTERPRETACIJAMA BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI (Sabina Bakšić, Alena Ćatović, Književna baština Bosne i Hercegovine na osmanskom turskom jeziku: pragmatička dimenzija, Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut, Sarajevo, 2019.; Halid Bulić, Pragmatički aspekti romana Ponornica Skendera Kulenovića, Institut za bosanski jezik i književnost, Tuzla, 2018.)
Selma Đuliman
PDF
443-448
POBJEDA KULTURE U PROSTORU GUBITNIKA (Vahidin Preljević, Nakon imperije, KDBH ˝Preporod˝, Zagreb, 2018.)
Jasmina Đonlagić-Smailbegović
PDF
449-452
ROMAN I ZNANOST ILI KAKO SE RASPA(DA)LA SLIKA CJELOVITOG SUBJEKTA I SVIJETA (Edin Pobrić, Roman i manirizmi moderne - znak i znanje, Centar Samouprava, Sarajevo, 2018.)
Amel Suljić
PDF
453-458