Vol 6, No 1(14) (2021)

DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE STUDIJE DHS

DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2021.6.1

Table of Contents

Articles

Šeherzada Džafić
PDF
13-34
Edim Šator
PDF
35-44
Halima Husić
PDF
45-74
Azra Hodžić-Čavkić
PDF
75-94
Fahrudin Kujundžić
PDF
97-112
Ivona Šetka Čilić, Jelena Ilić Plauc
PDF
115-140
Enis Omerović
PDF
143-168
Nežla Borić
PDF
169-182
Kristijan Popović
PDF
185-200
Kristina Prkić-Palavra, Izet Pehlić
PDF
201-222
Smiljana Zrilić, Antonija Jadrijević Tomas
PDF
223-240
Nedim Čirić
PDF
241-256
Filduza Prušević Sadović, Sefedin Šehović
PDF
257-270
Tamara Efendić Spahić, Elvis Vardo, Mitra Mirković-Hajdukov
PDF
273-308
Mirna Marković, Azra Bašić, Ajla Čelik, Ilvana Đešević, Adna Međedović
PDF
309-330
Maida Koso-Drljević, Meri Miličević
PDF
331-352
Vesna Ćorluka Čerkez, Tamara Efendić-Spahić
PDF
353-374
Gordana Berc, Sanela Šadić, Ozana Kobić
PDF
375-388
Vahida Djedović, Edin Mujkanović, Mitra Mirković-Hajdukov
PDF
389-406
Halima Sofradžija, Maja Turnšek
PDF
409-418
Mirza Mahmutović, Vedada Baraković
PDF
419-440
Samir Ljajić, Danica Pirsl
PDF
441-452
Šejn Husejnefendić, Enita Čustović
PDF
453-474
Dževad Džibrić
PDF
477-488

Book Review

NA TRAGU TRANSFORMACIJE METAFIZIKE U KIBERNETIKU: ONTOLOGIJA POSTHUMANOG STANJA DIGITALNOG DOBA (Žarko Paić, Tehnosfera I: Žrtvovanje i dosada. Životinja-čovjek-stroj, Sandorf, Zagreb, 2018)
Amina Vatreš
PDF
491-494
ANALITIČAN, MINUCIOZAN I PREGLEDAN OBUHVAT SAVREMENE POLITIČKE MISLI (Enver Halilović, Savremena politička misao, Amos Graf, Sarajevo, 2019)
Elma Huruz Memović
PDF
495-502
GLOBALIZACIJA I NJENI REFLEKSI NA TVORBU RIJEČI U SLAVENSKIM JEZICIMA (Глабалізацыя і славянскае словаўтварэнне / Globalization and Slavic word formation, ur. Аляксандр Лукашанец, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі – Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа – Беларускі камітэт славістаў – Камісія па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў, Афармленне, ВТАА Права i эканомiка, Мінск, 2019)
Amela Šehović
PDF
503-506
SMJELO MARKIRANJE KLJUČNIH IZAZOVA ČOVJEČANSTVA (Samedin Kadić, Mali leksikon velikih tema, Centar za napredne studije, Sarajevo, 2019)
Osman Halilović
PDF
507-514
AFIRMACIJA SREDNJEG PRAVCA TUMAČENJA ISLAMA U OBLASTI ODGOJA (Jusuf el-Karadavi: Enciklopedija islamskog odgoja, knjiga 1. i knjiga 2, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici i Izdavačka djelatnost “Hedef”, Zenica, 2020)
Izet Pehlić
PDF
515-518
UTEMELJUJUĆI DUHOVNI AUTORITET OSMANSKOG DRUŠTVA (Ahmed Zildžić: I prijatelj i neprijatelj: rano osmansko društvo i Ibn ‘Arabi, Orijentalni institut, Sarajevo, 2020)
Rusmir Šadić
PDF
519-522