Identify Type Details


Non-refereed Book Review

 
Issue Title
 
Vol 7, No 4(21) (2022): Društvene i humanističke studije DHS FITNA MEĐU MUSLIMANSKIM INTELEKTUALCIMA? (Ahmet Alibašić, Arapsko proljeće, ulema i muslimanski intelektualci, Centar za napredne studije, Sarajevo 2022) Details   PDF
Borna Zgurić
 
Vol 7, No 4(21) (2022): Društvene i humanističke studije DHS RECENTNI DIDAKTIČKO-METODIČKI PRISTUPI UPOZNAVANJU OKOLINE U RANOM I PREDŠKOLSKOM ODGOJU (Nermin Tufekčić, Metodika upoznavanja okoline u ranom i predškolskom odgoju, Univerzitet u Zenici - Islamski pedagoški fakultet, Zenica 2022) Details   PDF
Amina Odobašić
 
Vol 7, No 4(21) (2022): Društvene i humanističke studije DHS VAŽAN DOPRINOS TEKSTOLOŠKIM PROUČAVANJIMA SREDNJOVJEKOVNIH BOSANSKIH TEKSTOVA (Erma Ramić-Kunić: Čajničko četveroevanđelje. Tekstolološko istraživanje, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, 2021) Details   PDF
Sumeja Bičević
 
Vol 7, No 4(21) (2022): Društvene i humanističke studije DHS EIN NEUER BEITRAG ZUR DEBATTE UM PETER HANDKE [Vahidin Preljević und Clemens Ruthner (Hrsg.), Peter Handkes Jugoslawienkomplex. Eine kritische Bestandsaufnahme nach dem Nobelpreis. Identifizierungen/Identifications, Bd. 8, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2022] Details   PDF
Marijana Erstić
 
Vol 7, No 4(21) (2022): Društvene i humanističke studije DHS IMIGRACIJA KAO OPASNA VODA (Mersina Mujagić, Metaforički jezički izrazi u britanskome i bosanskohercegovačkome medijskom diskursu o izbjegličkoj krizi, Pedagoški fakultet Bihać, 2022) Details   PDF
Vildana Pečenković
 
Vol 7, No 4(21) (2022): Društvene i humanističke studije DHS TRANSFORMACIJSKI KARAKTER POLITIČKIH IDEOLOGIJA (Slaven Ravlić, Političke ideologije: ideje, tipovi, akteri, Plejada, Zagreb, 2022) Details   PDF
Elvis Fejzić
 
Vol 7, No 4(21) (2022): Društvene i humanističke studije DHS MULTIASPEKTNI PRISTUP FENOMENIMA MIGRACIJA I IDENTITETA [Marina Perić Kaselj (ur.), Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država, zbornik radova, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2020] Details   PDF
Martina Zadravec
 
Vol 7, No 4(21) (2022): Društvene i humanističke studije DHS DEKONSTRUKCIJA GENOCIDNE LOGIKE – PITANJE ZABORAVA I POTREBE PAMĆENJA NA PRIMJERU GENOCIDA U BOSNI I HERCEGOVINI [Hikmet Karčić (ur.), Izazovi memorijalizacije genocida u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka - Dobra knjiga, Sarajevo, 2021] Details   PDF
Abdel Alibegović
 
Vol 7, No 4(21) (2022): Društvene i humanističke studije DHS ROMANESKNI DIJALOG SA HISTORIJOM U PROSTORU TRAUME [Lejla Žujo-Marić, Na rubovima vijeka: Svjedočenje kao poetički okvir bošnjačkog romana s tematikom iz rata (1992 – 1995), Univerzitet ″Džemal Bijedić″, Fakultet humanističkih nauka, Mostar, 2021] Details   PDF
Indira Durmić
 
Vol 7, No 4(21) (2022): Društvene i humanističke studije DHS NEGATIVNA DIJALEKTIKA PORAZA: SJEĆANJE KAO EMANCIPATORNA MOGUĆNOST LJEVICE (Todor Kuljić, Manifest sećanja levice. Kontrasećanje potlačenih i zaboravljenih, Clio, Beograd, 2021) Details   PDF
Jasmin Hasanović
 
Vol 7, No 4(21) (2022): Društvene i humanističke studije DHS KA NOVOM RAZUMIJEVANJU IBN HANBELOVOG TEOLOŠKOG UČENJA (Adnan Silajdžić, Samir Beglerović, Akaidsko učenje imama Ibn Hanbela – hanbelijsko tumačenje osnova islamskog vjerovanja, El-Kalem, Sarajevo, 2021) Details   PDF
Haris Veladžić
 
Vol 7, No 4(21) (2022): Društvene i humanističke studije DHS DEKODIRANJE KOSOVSKOG MITA KROZ ISTORIJU, TRADICIJU I KNJIŽEVNOST (Boško Suvajdžić, Ključ od Kosova, Albatros Plus, Beograd, 2021) Details   PDF
Elma Halilović
 
Vol 7, No 3(20) (2022): Društvene i humanističke studije DHS EFEKTIVAN ODGOVOR NA STRANPUTICE GLOBALIZACIJE I MATRIJALISTIČKOG PRISTUPA OBRAZOVANJU (Fengchun Miao, Sanjaya Mishra, Dominic Orr, and Ben Janssen, Guidelines on the development of open educational development resources, UNESCO – Commonwealth of Learning, Paris – Burnaby, 2019) Details   PDF
Goran Žlof
 
Vol 7, No 3(20) (2022): Društvene i humanističke studije DHS KONCEPT UNIVERZALNOG DIZAJNA ZA UČENJE – MODEL ZA TRANSFORMACIJU OBRAZOVANJA [Alvyra Galkiene, Ona Monkeviciene (eds.), Improving Inclusive Education through Universal Design for Learning, Springer Nature, 2021] Details   PDF
Anida Manko
 
Vol 7, No 3(20) (2022): Društvene i humanističke studije DHS HORIZONTI FILOZOFIJE EGZISTENCIJE: VREMENITOST, DIJALOG, BUDUĆNOST (Boško Pešić, Uvođenje u filozofije egzistencije, Centar za kulturu i edukaciju „Logos,“ Tuzla, 2021) Details   PDF
Adnan Sivić
 
Vol 7, No 3(20) (2022): Društvene i humanističke studije DHS VIŠESTRUKOST IDENTITETA MUSLIMANA NA KOMPLEKSNOM POVIJESNO-KULTURNOM PROSTORU (Lejla Hairlahović-Hušić: Identitet/i muslimana u Cazinskoj krajini, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sarajevo – Zagreb, 2021) Details   PDF
Dženita Sarač-Rujanac
 
Vol 7, No 3(20) (2022): Društvene i humanističke studije DHS POLITIKE ZARAĆENIH STRANA U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI 1992-1995: PRILOG KOMPARATIVNOJ ANALIZI POČINJENIH ZLOČINA (Fikret Muslimović, Selmo Cikotić, Zločini u oružanoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine, Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, 2021) Details   PDF
Ermin Kuka
 
Vol 7, No 3(20) (2022): Društvene i humanističke studije DHS BATALO ŠANTIĆ, NAJPOZNATIJI TEPČIJA SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE (Amir Kliko, Tepčija Stipan Batalo Šantić i njegovo doba: Prilog historiji travničkog područja u srednjem vijeku, Bosanski kulturni krug, Travnik 2022) Details   PDF
Miljan Gogić
 
Vol 7, No 2(19) (2022): Društvene i humanističke studije DHS RESISTANCE TO TRANSITIONAL JUSTICE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: GENOCIDE DENIAL AND TRIUMPHALISM [Sead Turčalo, Hikmet Karčić (Eds.), Bosnian Genocide Denial and Triumphalism: Origins, Impact and Prevention, Faculty of Political Science University of Sarajevo, Srebrenica Memorial Center, and Institute for Islamic Tradition of Bosniaks, Sarajevo, 2021] Details   PDF
Sandra Cvikić
 
Vol 7, No 2(19) (2022): Društvene i humanističke studije DHS GENOCIDE AGAINST BOSNIAKS IN SREBRENICA: THE IDEOLOGY OF DENIALISM [Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995–2020: Uzroci, razmjere i posljedice, Muamer Džananović, Zilha Mastalić-Košuta and Merisa Karović-Babić (Eds.), Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu - Univerzitet u Sarajevu - Univerzitet u Tuzli - Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo – Tuzla, 2021] Details   PDF
Faris Kočan
 
Vol 7, No 2(19) (2022): Društvene i humanističke studije DHS UČINKOVIT ODGOVOR NA IZAZOVE MEDIJSKE PROFESIJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (Thomas Brey, Kvalitetno novinarstvo u Jugoistočnoj Evropi, Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, Beograd, 2021) Details   PDF
Tanja Grmuša
 
Vol 7, No 2(19) (2022): Društvene i humanističke studije DHS PRISTOJNA POVRŠNOST NEZNANJA (Srđan Puhalo, Koliko stanovnici Bosne i Hercegovine znaju o religiji?, Fondacija Konrad Adenauer, Sarajevo, 2021) Details   PDF
Emir Džambegović
 
Vol 7, No 2(19) (2022): Društvene i humanističke studije DHS URBANO BIBLIOTEKARSTVO I KULTURA PAMĆENJA (Lejla Kodrić Zaimović, Biblioteka i grad: Studije iz teorije i prakse urbanog bibliotekarstva i Baštinske studije: od moderne do postdigitalne kulture, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2021) Details   PDF
Senad Čeliković
 
Vol 7, No 2(19) (2022): Društvene i humanističke studije DHS LJUDSKA PRAVA I SOCIJALNI RAD U USLOVIMA COVID-19 KRIZE: JEDNO ČITANJE U NOVOM KONTEKSTU (Sanela Šadić, Ljudska prava i socijalni rad, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2014) Details   PDF
Asja Čandić
 
Vol 7, No 2(19) (2022): Društvene i humanističke studije DHS KA URODNJAVANJU VISOKOG OBRAZOVANJA (Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju: Koncepti, prakse i izazovi, priredile Dragica Vujadinović i Zorana Antonijević, Akademska knjiga, Novi Sad, 2019) Details   PDF
Medina Mujić
 
1 - 25 of 99 Items 1 2 3 4 > >>