IN THE LABYRYNTH OF THE “DEFINITIVE BOOK”: NOTES ON THE BORGESIAN INFLUENCE IN HOROZOVIC’S TALHE

Irma Marić

Abstract


Irfan Horozovic is a prose writer who uses the elements of fantastic and outworldly in his fiction. In this paper, we are attempting to point to the elements of the fantastic-poetic model by referring to the poetics, ethics and aesthetics of Irfan Horozovic’s body of work. The starting point on such a vertical line undoubtedly belongs to his work Talha or the Shadrvan Garden, which is also known in the literary criticism as the ‘definitive book’, that is, the book by which Horozovic, as a Borgesian, made his big entrance into the world of literature.

Keywords


postmodernism; fantastic poetic model; Talhe or the Shadrvan Garden; Irfan Horozovic

Full Text:

PDF

References


Biti, Vladimir (1997), Pojmovnik suvremene književne teorije, Matica Hrvatska, Zagreb

Borhes, Horhe Luis (1999), Alef, BH Most, Sarajevo

Cvjetko Milanja (1996), Hrvatski roman 1945.-1990. Nacrt moguće tipologije hrvatske romaneskne prakse, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb

Duraković, Enes (2012), Obzori bošnjačke književnosti, Dobra knjiga, Sarajevo

Džafić, Šeherzada (2012), ˝Čin(ovi) pričanja – fakcija, fikcija i fantastika˝, Pismo (Časopis za jezik i književnost), X/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, str. 188-205.

Džanko, Muhidin (1998) ˝Mit, mašta i stvarnost u pričama Irfana Horozovića˝, U: Bošnjačka književnost u književnoj kritici, Novija književnost, priredio Enes Duraković, IV knjiga, Alef, Sarajevo, str. 801-806.

Horozović, Irfan (2002), ˝Nije li raj ogromna biblioteka˝, Razlika/Differance, broj 2, str. 95-102.

Karahasan, Dževad (2004), Knjiga vrtova, Connectum, Sarajevo

Kazaz, Enver (2005), Bošnjački roman XX vijeka, Zoro, Sarajevo

Lachmann, Renatte (2002), Phantasia, Memoria, Rhetorica, Matica Hrvatska, Zagreb

Lachmann, Renata (2007), Metamorfoza činjenica i tajno znanje: O ludama, mostovima i drugim fenomenima, Zoro, Sarajevo

Lešić, Zdenko, Hanifa Kapidžić-Osmanagić, Marina Katnić-Bakaršić, Tvrtko

Kulenović (2006), Suvremena tumačenja književnosti, Buybook, Sarajevo

Mićević, Kolja (1998), ˝Talhe ili Šedrvanski vrt Irfana Horozovića˝, Bošnjačka književnost u književnoj kritici, knjiga IV, Novija književnost, Alef, Sarajevo, str. 786-791.

Pobrić, Edin (2010), ˝U labirintu između teorije i fikcije˝, Pismo, godište 8, broj 1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, str. 260-279.

Popović, Tanja (2010), Rečnik književnih termina, Logos Art, Beograd

Spahić, Vedad (2002), “Pregled savremene bosanskohercegovačke književnosti (periodizacija i tipologizacija)”, Godišnjak BZK Preporod, godina II, Sarajevo, str. 339-348.

Toholj, Miroslav (1984/1985), ˝Noćne ceremonije Irfana Horozovića˝, predgovor, u: Irfan Horzović, Noćne ceremonije, Savremena književnost naroda i narodnosti BiH u 50. knjiga, Svjetlost, Sarajevo

Tzvetan Todorov (1987), Uvod u fantastičnu književnost, Edicija Pečat, Beograd


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.