BETWEEN ORIENTALISM AND OCCITENTALISM: NARRATIVES ABOUT EMIGRATIONS OF BOSNIAKS TO TURKEY IN BOSNIAK LITERATURE OF THE FIRST HALF OF THE 20th CENTURY

Nehrudin Rebihić

Abstract


The paper deals with literary and publicistic representations of  "muhadžirluk” (emigration) Bosniaks to Turkey from the late 19th and first half of the 20th century. Particular attention was dedicated to thevarious literary representations of this phenomenon in the first half of the 20th century, as well as questions how literary representations followed or subversively related to political discourses of that time. The corpus included representative narrative prose and dramatic texts for the emigration topic, as well as journalistic works of Bosniak authors. Critical analysis showed that literary texts largely followed the dominant narratives on the subject, promoting imagotypes of emigrants, Turkey, the Austro-Hungarian monarchy, “new” and “old” times, and similar. A significant number of texts from this period agitated against emigration to Turkey, but always with a dose of ideological coloration in the author’sperspective, which will determine the character of the literary representation of the emigrate narrative.

Keywords


muhadžirluk; imagology; journalism; Bosniak literature; Orientalism; Occidentalism

Full Text:

PDF

References


Anonim (1901), “Hidžret“, Bošnjak, god. XI (26. decembar), Sarajevo

Anonim (1909), “Pismo iz Turske“, Bošnjak, god. XIX (3. decembar), Sarajevo

Anonim (Osman Nuri Hadžić) (1902), Muslimansko pitanje u Bosni i Hercegovini, Tisak dioničke tiskare, Zagreb

Anonim (1922), “Sejfudin Huseinagić“, Napredak (kalendar), str. 94-97.

Bajramović, Muris (2019), Književnoteorijske teme, Udruženje za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja Eidos, Zenica

Balić, Smail (1999), “Bošnjaci u inostranstvu: iseljenici, pustolovi i prognanici“, Glasnik Islamske zajednice, br. 5-6, str. 459.

Bjelevac, Abdurezak Hifzi (1979), Ana Zolotti, u: Izabrana djela (knj. 1), Svjetlost, Sarajevo

Bjelevac, Abdurezak Hifzi, “Selitbe u Tursku“, u: Rukopisu monografije muslimanske istorije, HAS, ZV-491, str. 3.

Bogićević, Vojislav (1951), “Emigracija muslimana Bosne i Hercegovine u Tursku u doba Austro-Ugarske vladavine 1878-1918. godine“, Glasnik VIS-a

Bougarel, Xavier (2020), Nadživjeti carstva: islam, nacionalni identitet i politička lojalnost u Bosni i Hercegovini, UMHIS, Sarajevo

Cvijić, Jovan (1910), “O iseljavanju bosanskih muhamedanaca“, dostupno na: https://www.rastko.rs/antropologija/cvijic/govori-clanci/jcvijic-iseljavanje.html (Posjećeno 3. 4. 2020.)

Đikić, Osman (1908), “Ne selite, braćo!“, Musavat, br. 13 (27. mart), str. 1.

Fikret (Sejfuddin Huseinagić) (1918), Domovina: dramska priča u dva čina, Matica hrvatska, Zagreb

Fanon, Franz (2003), ˝O nacionalnoj kulturi˝, Razlika/ Differance: časopis za kritiku i umjetnost teorije, br. 3-4, str. 103-112.

Hasanović, Avdija (2019), “Pojam hidžre u arebičkoj štampi“, dostupno na: http://avdijahasanovic.blogger.ba/arhiva/2019/05/29/4151367

Hodžić, Mehmed Hilmi (1909), “Muhadžir: priča iz bosanskog života“, Behar, br. 1-2, str. 12-19.

Imamović, Mustafa (1996), Bošnjačka emigracija, Bošnjački institut Zurich, Sarajevo

Kadrispahić, Mehmed (1902), “Muhadžir“, Behar, br. 9 (131-133), 10 (147-149), 11 (163-164), 12 (179-180), 13 (195-198).

Kamberović, Husnija (2005), Begovski zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1918. godine, Naučnoistraživački institut „IBN SINA“, Sarajevo

Kapetanović Ljubušak, Mehmed-beg (1893), Budućnost ili napredak muhamedanaca u Bosni i Hercegovini: namijenjeno za pouku i ogled nekoj našoj braći Bošnjacima i Hercegovcima, Tiskara Spindlera i Löschnera, Sarajevo

Kemura, Ibrahim (1970), “Dva patriotska apela bosanskih muslimanskih prvaka iz prvih godina austro-ugarske okupacije“, Glasnik VIS-a, xxxııı/ , str. 9-10.

Kemura, Ibrahim (1971), “Jedna značajna akcija protiv iseljavanja muslimana“, Glasnik VIS-a, br. 1.2. str. 6-15.

Lavić, Osman (1996), „Iseljavanje Bošnjaka muslimana iz BiH za vrijeme austro-ugarske vladavine i risala Mehmeda Teufika Azapagića“, Anali GHB, Vol 10 No 17-18, str. 123-130.

Lešić, Josip (1989), Vrijeme melodrame, Svjetlost, Sarajevo

Mešić, Ademaga (1933/1934), “Sjećanje na Safvetbega“, Novi Behar, br. 19-21, str. 279.

Mulabdić, Edhem (1931), “Autobiografija“, Novi Behar, br. 21, str. 305-307.

Mulabdić, Edhem (1927/1928), “Naši stari“, Novi Behar, br. 2, str. 3-4.

Mulić, Hamdija (1911), “Pravi hidžret“, Gajret, br.12, str. 183.

Nametak, Alija (1933), “Narodni osjećaji bosansko-hercegovačkih muslimana iseljenih u Tursku“, Napredak: glasilo hrvatskog kulturnog društva Napredak u Sarajevu, br. 3-4, str. 41-42.

Nametak, Alija (1935/1936), “Jedna anonimna propagandna pjesma o iseljavanju bosanskih muslimana u Tursku“, Novi Behar, IX, br. 20, str. 277-279.

Osman-Aziz (2009), Bez nade (PDF- izdanje) na: bosnamuslimmedia.com

Osman-Aziz (1980), “Između dva svijeta“, u: Izabrane pripovijetke, Svjetlost, Sarajevo

Pandža, Muhamed (1938), “Merhum Džemaluddin Čaušević“, Novi Behar XI, br. 20, str. 297–306.

Rizvić, Muhsin (1990), Bosansko-muslimanska književnost u doba preporoda 1887-1918, El-Kalem, Sarajevo

Sarajlić, Šemsudin (1997), Iz bosanske romantike, BZK Prepood, Sarajevo

Spahić, Vedad (2016), Književnost i identitet: Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji/konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta, Lijepa riječ – BZK Preporod, Tuzla

Šefki, Nedžib (1910), “Moj prijatelj Muhamed“, Gajret, br. 1, str. 21-24.

Šuvalić, Murat (1928/1929), “Selenje bosansko-hercegovačkih muslimana u Tursku“, Novi Behar, br. 16, str. 244.

Tvrtković, H. Rašid (1909), “Muhadžir“, Behar, br. 22, str. 345-346.

Wood, James (2008), Proza na djelu, Naklada Ljevak, Zagreb


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.