FRANCISCAN ANĐEO ZVIZDOVIĆ IN THE MEMORY OF LITERATURE AND THE HISTORYOF LITERATURE (ON THE OCCASION OF THE 600TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)

Ena Begović-Sokolija

Abstract


The paper analyses the genesis of the narrative and models of remembering Bosnian Franciscan Anđeo Zvizdović – from the earlier historiographical texts about him, to the recorded legends and artistic-literary portrayals of Zvizdović, to the more recent strategies of cultural memory. The socio-historic circumstances, as well as the of Bosnian Franciscans’ primary task (spreading and preserving the faith), have defined their specific status that resulted in very specific hetero-perceptions, self-perceptions and meta-perceptions of the Franciscans. In two plays and two stories authored by four Bosnian-Herzegovinian and Croatian authors, and in available literary historiography, one notices different techniques of producing positive perceptions of Anđeo Zvizdović as “a tolerant negotiator”. In that context, this 15th century Franciscan and Ahdnama which he succeeded to negotiate over with the Sultan,have become the locus memoriae and of cultivation of ”heritage cult” as well as a “symbolic and cultural capital” (Pierre Bourdieu).

Keywords


Bosnian Franciscans; perception; imagology; locus memoriae; heritage cult; symbolic and cultural capital

Full Text:

PDF

References


Jogić, Esad (2002), Tri žene i fratar, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Zagreb

Karahasan, Dževad (1998/1999), “Kušnje fra Anđela Zvizdovića”, Bilten franjevačke teologije, XXVI/1, Sarajevo

Knežević, Antun (1870), Bosanski prijatelj, sv. IV

Lovrenović, Ivan (2013), Nestali u stoljeću, Fraktura – Synopsis, Sarajevo – Zagreb

Martić, fra Grgo (1990), Osvetnici, u: Izabrana djela, knj. II; priređivač i autor predgovora: Branko Letić, Svjetlost, Sarajevo

Šop, Nikola (2004), Bosanska trilogija, Synopsis, Zagreb – Sarajevo

Andrić, Ivo (2003), “Legenda o svetom Francisku iz Asizija”, u: Priča iz Japana i druge odabrane, Konzor, Zagreb

Andrić, Ivo (2008), Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine, u: Branko Tošović, Der Nobelpreisträger Ivo Andrić in Graz – Nobelovac Ivo Andrić u Gracu, Beogradska knjiga, Graz – Beograd, str. 215-363.

Anđelović, Petar (1998/1999), “Hommage fra Anđelu Zvizdoviću”, Bilten franjevačke teologije, XXVI/1, Sarajevo

Atkinson, David (2008), “Baština”, u: David Atkinson, Peter Jackson, David Sibley, Neil Washbourne (ur.), Kulturna geografija. Kritički rječnik ključnih pojmova, Disput, Zagreb, str. 189-199.

Batinić, Mijo Vjenceslav (1881), Djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini za prvih šest viekova njihova boravka, knj. I, Zagreb

Begović-Sokolija, Ena (2017), Slika Drugog u bosanskohercegovačkoj franjevačkoj književnoj tradiciji do početka 20. stoljeća i predodžbe o franjevcima u savremenoj književnosti Bosne i Hercegovine, doktorska disertacija, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, rukopis

Brnčić, Jadranka (2012), Franjina pjesma stvorenja, Svjetlo riječi, Sarajevo

Dragić, Marko (2002), “Povijesne predaje i legende o franjevcima u Bosni i Hercegovini”, Hrvatska misao, VI/22, Ogranak Matice hrvatske Sarajevo, str. 113-120.

Dukić, Davor (2004), Sultanova djeca: Predodžbe Turaka u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja, Thema, Zadar

Dukić, Davor (2009), “Predgovor: O imagologiji”, u: Kako vidimo strane zemlje – Uvod u imagologiju, Srednja Europa, Zagreb, str. 5-22.

Dyserinck, Hugo (2009), “Komparatistička imagologija onkraj ‘imanencije’ i ‘transcedencije’ djela”, u: Kako vidimo strane zemlje – Uvod u imagologiju, Srednja Europa, Zagreb, str. 57-69.

Džaja, Srećko M. (1973), “Povijesni okviri djelatnosti bosanskih franjevaca 19. st.”, Godišnjak Instituta za izučavanje jugoslovenskih književnosti u Srajevu, Sarajevo, str. 25-34.

Džaja, Srećko M. (1994), “Svijet politike i franjevaštvo u Europi 14. stoljeća”, u: Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291 – 1991, Zbornik radova, Samobor, str. 27-36.

Đerić, Gordana (2007), Polni stereotip u etničkom: Prilog srpskoj imagologiji, Antropologija, CEAI, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jelenić, Julijan (1913), Izvori za kulturnu povijest bosanskih franjevaca, Zemaljska štamparija, Sarajevo

Konstantinović, Zoran (2006), “Komparativna imagologija balkanskog i srednjoevropskog prostora”, u: Svoj i tuđ. Slika drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima, Institut za književnost i umetnost, Beograd, str. 11-15.

Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (2006), Anđelko Badurina (ur.), Kršćanska sadašnjost, Zagreb

Leerssen, Joep (2009), “Odjeci i slike: refleksije o stranom prostoru”, u: Kako vidimo strane zemlje – Uvod u imagologiju, Srednja Europa, Zagreb, str. 83-97.

Lovrenović, Ivan (2010), “Proizvodnja kulture iz zauzetosti za život”, Bosanski franjevci – život, vjera, kultura, posebni prilog, Svjetlo riječi, Sarajevo, str. 10-12.

Malouf, Amin (2002), U ime identiteta: Nasilje i potreba za pripadnošću, Prometej, Zagreb

Rot, Klaus (2000), Slike u glavama: Ogledi o narodnoj kulturi u jugoistočnoj Evropi, Biblioteka XX vek, Beograd

Sekeruš, Pavle (2006), ˝Društvene predstave i proizvodnja značenja: slike Južnih Slovena u francuskoj kulturi XIX veka˝, Zbornik međunarodnog skupa “Susret kultura”, Filozofski fakultet, Novi Sad, str. 101-109.

Spahić, Vedad (2016), Književnost i identitet: Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji/konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta, Lijepa riječ – Bosanska riječ – BZK Preporod, Tuzla

Todorova, Marija (1999), Imaginarni Balkan, Biblioteka XX vek, Beograd

Tutnjević, Staniša (2006), “Pitanje identiteta i alteriteta u srednjoevropskim i balkanskim književnostima”, u: Svoj i tuđ. Slika drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima, Institut za književnost i umetnost, Beograd, str. 41-53.

Vrankić, Petar (1994), “Kulturno-religiozna gibanja u Europi u doba nastanka franjevačkog reda (1180–1288)”, u: Sedam stoljeća bosanskih franjevaca 1291-1991, Zbornik radova, Samobor, str. 7-26.

Vrgoč, Miro (2007), Duhovni stupovi Bosne Srebrene: Neki značajniji bosanski franjevci od 15. do 20. stoljeća, Svjetlo riječi, Sarajevo – Zagreb

http://ivanlovrenovic.com/2012/06/jozo-dzambo-osam-eseja/

http://ivanlovrenovic.com/2013/06/zagledani-u-vlastitu-povijest/

http://www.fojnica-samostan.com/novo/index.php/10-novosti/229-sultan

http://www.fojnica-samostan.com/novo/index.php/10-novosti/387-fra-andeo-zvizdovic


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.