The Articles about Jews from Bosnia and Herzegovina in the Zagreb Zionist Magazine Židov from 1917 to 1941

Ljiljana Dobrovšak

Abstract


The Zionist magazine Židov was published every Friday from 1917 to 1941 in Zagreb and was the only such magazine in the Kingdom of Yugoslavia. In addition to reports on socio-political events in Yugoslavia, Palestine, Europe, and the world, the magazine also contained various cultural contributions, polemics, advertisements, as well as obituaries, deaths, weddings, births, and other notices. A special column entitled "From Yugoslavia" contained information on the activities of Jewish municipalities in Yugoslavia, regardless of whether these municipalities were of Sephardic or Ashkenazi origin. Ashkenazis were behind the Zionist magazine Jew, but its articles also covered Sephardim. In this paper, the author analyzed the articles received from Bosnia and Herzegovina and published in the magazine Židov between 1917 and 1941.

Keywords


Magazine Židov; Zionism, Ashkenazim Sephardim, Bosnia and Herzegovina, Jews from Bosnia and Herzegovina

Full Text:

PDF

References


Albahari, Aron (2018), Ilustrovana bibliografija knjiga o Jevrejima i jevrejstvu objavljenih u Bosni i Hercegovini od 1820. do 2018. i knjiga o Jevrejima Bosne i Hercegovine objavljenih van BiH, autorsko izdanje, Sarajevo

Borković, Iruda (1969), ˝Cionizam i njegova historijska pozadina˝, Politička misao: Časopis za suvremenu politologiju, 6(3), 420-442.

Dobrovšak, Ljiljana (2005), ˝Prvi cionistički kongres u Osijeku 1904. Godine˝, Časopis za suvremenu povijest, 37(2), 479-495.

Dobrovšak, Ljiljana (2006), ˝Prva konferencija Zemaljskog udruženja cionista južnoslavenskih krajeva Austrougarske Monarhije u Brodu na Savi 1909. godine˝, Scrinia Slavonica, 6, 234-266.

Dobrovšak, Ljiljana (2013), Židovi u Osijeku od doseljavanja do kraja Prvoga svjetskog rata, Židovska općina Osijek, Osijek

Dobrovšak, Ljiljana (2014), ˝Povijest nacionalnih i vjerskih zajednica u Hrvatskoj od 1868. do 1941. godine˝, u: Marijana Marinović (ur.), Hrvati i manjine u Hrvatskoj: moderni identiteti, AZOO, Zagreb, 23-53.

Domaš Jasminka, Zeev Glück (1991), ˝Posljednji urednik tjednika „Židov“˝, Bilten, 17.

Gaon, Aleksandar (1992), Španski Jevreji južnoslavenskih zemalja, Jevrejski istorijski muzej - Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd

Goldstein, Ivo (2004), Židovi u Zagrebu 1918-1941, Novi liber, Zagreb

Gruden, Živko (1998), ˝Židovi u novinarstvu u Hrvatskoj˝, u: Ognjen Kraus (ur.), Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj, Zbornik radova, Židovska općina Zagreb, Zagreb, 253-259.

Hasanhodžić, Anisa, Rustemović, Rifet (2015), Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust, Institut za historiju, Sarajevo

Izvještaj Saveza cionista Jugoslavije saveznom vijeću (1935), Savezni odbor SCJ, Novi Sad 12. i 13. maja 1935.

Kamhi, David (2018), ˝Neki aspekti iz života i rada dr Kalmija Baruha˝, Jevrejski glas, 78, 1-16.

Kovač, Vlasta (1998), ˝Obnova židovskog tiska u Hrvatskoj˝, u: Ognjen Kraus (ur.), Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj, Zbornik radova, Židovska općina Zagreb, Zagreb, 92-93.

Levy, Moritz (1911) Die Sephardim in Bosnien. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden auf der Balkanhalbinsel, D. A. Kajon, Sarajevo

Loker, Cvi (1997), ˝Sarajevski spor i sefardski pokret u Sarajevu˝, Zbornik 7: Studije, arhivska i memoarska građa o Jevrejima Jugoslavije, Savez jevrejskih opština Jugoslavije – Jevrejski istorijski muzej, Beograd, 72-79.

Loker, Cvi (1998), ˝Začeci i razvoj cionizma u južnoslavenskim krajevima˝, u: Ognjen Kraus (ur.), Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj, Zbornik radova, Židovska općina Zagreb, Zagreb, 166-178.

Pinto, Avram (1967), ˝Dr. Isak Braco Poljokan˝, Jevrejski almanah 1965/67, Beograd, 145-148.

Pinto, Avram (1987), Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša, Sarajevo

Popović, Nebojša (1996), ˝Cionistički pokret u Kraljevini Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji 1902-1941.˝, Istorija 20. veka, XIV, br. 2., 29-38.

Romano, Samuel (1936-37), ˝Jevrejsko novinstvo u Jugoslaviji˝, u: Jevrejski narodni kalendar 1936-37, III dio, Zagreb-Beograd, 146-156.

Nezirović, Muhamed, Boris Nilević, Muhsin Rizvić (ur.) (1995), Sefarad ‘92 - Zbornik radova, Institut za historiju – Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Kamhi, Samuel (ur.) (1967), Spomenica 400 godina dolaska Jevreja u Bosnu i Hercegovinu, Odbor za proslavu 400-godišnjice dolaska Jevreja u Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo

Vidaković Petrov, Krinika (2001), Kultura španskih Jevreja na jugoslavenskom tlu, Narodna knjiga – Alfa, Beograd
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2022.7.4.133

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.