Alija Bojičić – Between Historical Ancestors and Epic Biography

Sead Šemsović

Abstract


The correlation between a person and a character has always attracted the attention of researchers in both oral and written literature. The main difference is that researchers of oral epics always undertook detailed searches for the historical figure based on which the epic hero was created, while the latter more often recognized the writer himself and his private life within his artistic fiction. Alija Bojičić represents one of the most important heroes of Bosniak oral epics, whose action will be in the border area of Bosnia and Dalmatia, and the poems in which he appears are often classified in the uskok/hajduk epic cycles. History has offered at least three historical figures who could have served the epic singer to create this character. It can certainly be said that the oldest historical ancestor had the greatest influence on the features and characteristics of this epic hero. So far, research into the relationship between personality and character in Bosniak oral epics has focused on Alija Đerzelez and Mujo Hrnjica, while Alija Bojičić remained on the sidelines.

Keywords


epic hero; historic ancestor; epic biography; Alija Bojičić

Full Text:

PDF

References


Banović, Stjepan (1921), ˝O nekim historičkim licima naših narodnih pjesama˝, Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, knj. 42, 57-104.

Banović, Stipe (1964), ˝Datum pogibije opjevanog junaka Bojičića Alije˝, Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, knj. 42, 7-13.

Bošković-Stulli, Maja (1971), ˝Narodna poezija naše oslobodilačke borbe kao problem suvremenog folklornog stvaralaštva˝, u: Usmena književnost, Školska knjiga, Zagreb, 317-355.

Buturović, Đenana (1972/1973), ˝Epska narodna tradicija Muslimana Bosne i Hercegovine od početka 16. v. do pojave zbirke Koste Hörmanna (1888)˝, Glasnik Zemaljskog muzeja, nova serija CCVII/XXVIII, E, str. 5-100.

Buturović, Đenana (1975), ˝Gerz Ilyas – Đerzelez prema historijskim izvorima XV, XVI i XVII vijeka˝, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, knj. XLI, sv. 3-4, 172-186.

Buturović, Đenana (1976), Studija o Hörmannovoj zbirci muslimanskih narodnih pjesama, Svjetlost, Sarajevo.

Buturović, Đenana (1992), Bosanskomuslimanska usmena epika, Svjetlost, Sarajevo

Čolović, Ivan (2000), Politika simbola, Beograd

Čolović Ivan (2017), Smrt na Kosovu polju, Beograd

Desnica, Boško (1934), ˝Alija Boičić˝, u: ˝Nekoliko priloga istorijskom proučavanju narodne pjesme˝, u: Desnica, Vladan (ur.), Magazin sjeverne Dalmacije, Hrvatska Štamparija S. Vidović, 19-21.

Enciklopedija Jugoslavije, I – A-Bosk (1955), Izdanje i naklada Leksi- kografskog Zavoda, Zagreb

Enciklopedija Jugoslavije, II – Bje-Crn (1982), Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb

Hrvatska enciklopedija, III– Boj-Cle, (1942), Naklada konzorcija hrvatske enciklopedije, Zagreb

Ivić, Aleksa (1916), ˝Prilozi za povijest Hrvatske i Slavonije u XVI i XVII vijeku˝, Starine, XXXV, 295-374.

Kapidžić, Hamdija (1940), Stolac u XVIII vijeku, Bosanska pošta, Sarajevo

Kreševljaković, Hamdija (1991), Izabrana djela, knj. 1: Kapetanije u Bosni i Hercegovini, Svjetlost, Sarajevo

Krstić, Branislav (1984), Indeks motiva narodnih pjesama balkanskih Slovena, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd

Kunić, Mirsad (2012), Usmeno pamćenje i zaborav. Krajiška epika i njeni junaci, CKO, Tešanj

Lešić, Zdenko (2011), Junak, Junakinja, u: Živković, Dragiša (ur.), Rečnik književnih termina, Romanov, Banja Luka

Maglajlić, Munib (1987), ˝Epski i istorijski Mujo Hrnjica˝, Oslobođenje, XLIV, br. 14099, 19. 9. 1987., 16.

Maglajlić, Munib (1987), ˝Literarni Hrnjica: lik kod kojeg legendarno neusporedivo nadilazi povijesno˝, Danas, god. VI, br. 297 (27. 10. 1987), 42-43.

Maglajlić, Munib (2004), ˝Mustaj-beg Lički – od krajišničkog junaka do epskog zapovjednika˝, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knj. 13, str. 145-165.

Maglajlić, Munib (2010), ˝Zbilja Krajine u pjesničkom prelamanju – Jusuf-alajbeg Filipović˝, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knj. 14/15, 231-242.

Mijatović, Anđelko (1983), Senjski uskoci u narodnoj pjesmi i povijesti, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb

Olesnicki, Aleksije (1933), ˝Tko je zapravo bio Đerzelez Alija, Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, knj. 29, sv. 1, 18-37.

Olesnicki, Aleksije (1934), ˝Još o ličnosti Đerzelez Alije˝, Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, knj. 29, sv. 2, 20-55.

Samardžija, Snežana (2008), Biografije epskih junaka, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Beograd

Šemsović, Sead (2017), Epski svijet Avda Međedovića, Narodna biblioteka “Dositej Obradović”, Novi Pazar

Schmaus, Alojz (1959), Studije o krajinskoj epici, JAZU, Zagreb

Vodnik, Branko (1913), Izabrane narodne pesmi hrvatsko-srbske. I. Junaške pesmi starejšiv časov, s. n., Ljubljana

Zlatković, Ivan (2011), Epska biografija Marka Kraljevića – tematsko-motivska osnova, Zavod za udžbenike, Beograd

Zuković, Ljubomir (1974), ˝Istorijski kralj Marko i epski Kraljević Marko˝, Izraz, XVIII, br. 8, 197-232.
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2022.7.3.13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.