Teacher Features and the Involvement of Students Learning Process

Emina Kapić

Abstract


This empirical research deals with the characteristics of teachers and the involvement of students learning process. The standardized instruments were used in the research: TF– teacher features and SIILP– student involvement in learning process. The research was done on a sample of 120 students of ninth grade of elementary schools. The aim of the research was to examine which teacher features influence student involvement in learning. The T-test of independent samples are compared to the results of the examination of students' involvement in learning process according to dominant teacher traits of authoritativeness–cooperativeness, normativity–focus on problem solving, and emotionally positive reactions–emotionally negative reactions. The results of the research showed that there was no significant difference between the total involvement of students in learning process on dominant characteristics of teachers like authoritativeness–cooperativeness, normativity–focus on problem solving and emotionally positive reactions–emotionally negative reactions. There was also no significant difference in the impact of teacher's dominant traits and in the success in student involvement in learning process. It was as well shown that there was no significant difference in the influence of dominant teacher traits like authoritativeness–cooperativeness, emotionally positive reactions–emotionally negative reactions and gender on student involvement in learning process. Only the common influence of the dominant traits of teachers normativity–orientation on problem solving and gender on the involvement of students in teaching was statistically significant. Also, the gender impact on student involvement in teaching was statistically significant as well.

Keywords


student; teacher; teacher features; involvement; interaction

Full Text:

PDF

References


- Bezinović, Petar , Iris Marušić, Zrinka Ristić Dedić (2012), Opažanje i una- pređivanje školske nastave, Agencija za odgoj i obrazovanje - Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

- Dević, Ivana (2016), Poželjne osobine nastavnika u osnovnoj školi, diplomski rad, Diplomski sveučilišni studij pedagogije, Sveučilište u Zadru, Zadar

- Malinić, Dušica M. (2014), Pedagoški pristupi nastavnika u radu sa neuspe- šnim učenicima, doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd

- Mejovšek, Milko (2003), Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društve- nim i humanističkim znanostima. Naklada Slap, Jastrebarsko

- Milas, Goran (2005), Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Naklada Slap, Jastrebarsko

- Pallant, Julia (2009), SPSS priručnik za preživljavanje. Postupni vodič kroz analizu podataka pomoću SPSS-a za Windows (verzija 15), prevod 3. Izdanja, Mikro knjiga, Beograd

- Petrović-Bjekić, Dragana (1997), ˝Dinamičke osobine ličnosti nastavnika i uspešnost u nastavi˝ Psihologija, 1-2, str. 93-110.

- Rimm-Kaufman, Sara, Alison Baroody, Ros Larsen, Timothy Curby, Tashia Abry (2015), ˝To what extent do teacher-student interaction quality and student gender contribute to fifth graders engagement in mathematics lear- ning?˝, Journal of Educational Psychology 107(1), 170–185.

- Rovan Daria, Nina Pavlin-Bernardić, Vesna Vlahović-Štetić (2013) ˝Struktura motivacijskih uvjerenja u matematici i njihova povezanost s obrazovnim ishodima˝, Društvena istraživanja 22(3), str. 475-495.

- Rovan Daria, Katarina Šimić, Nina Pavlin-Bernardić (2017), ˝Odnos motiva- cijskih i epistemičkih uvjerenja s uključenosti učenika u učenju kemije˝, Psihologijske teme 26(3), str. 649-673.

- Stanković-Janković, Tanja (2012), Učenje učenja i emocije u nastavi, Art Print, Banja Luka

- Svedružić, Antonio (2012), ˝Razvoj interesa u konstruktivističkoj nastavi fizike˝, Život i škola 27(1), str. 134-152.

- Suzić, Nenad (2003), Osobine nastavnika i odnos učenika prema nastavi, Treće izdanje, Teacher Training Centre, Banja Luka

- Suzić, Nenad (2007), Primjenjena pedagoška metodologija, XBS, Banja Luka

- Suzić, Nenad (2010), Pravila pisanja naučnog rada: APA i drugi standardi, XBS, Banja Luka

- Šimić Šašić, Slavica, Izabela Sorić (2011), ˝Kvaliteta interakcije nastavnik- učenik: Povezanost s komponentama samoreguliranog učenja, ispitnom anksioznošću i školskim uspjehom˝, Suvremena psihologija 14(1), str. 35-55.

- Vatreš, Medina (2019), Ličnost nastavnika kao odgajatelja. Završni magis- tarski rad, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo

- Vizek-Vidović, Vlasta, Vesna Vlahović-Štetić, Majda Rijavec, Dubravka Miljković (2003), Psihologija obrazovanja, IEP-VERN, Zagreb


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.