Lifelong Learning as a Factor in Poverty Reduction

Nusreta Salić, Erna Lučić

Abstract


The idea of modern society, which is recognized as important in the process of becoming more adaptive to changes in society, is the idea of lifelong learning. Lifelong learning represents the integration of formal, non-formal and informal learning. The paper tries, by theoretical analysis of significant scientific and legal sources, to answer the question whether the idea of lifelong learning is the factor of influence on the reduction (of risks) of poverty. The results point to the fact that lifelong learning in the declarative sense of the word,is identified as a mechanism for the efficient adjustment of the labor market and greater opportunities for employment, which in the end, according to the strategic objectives, should result in the reduction of poverty.

Keywords


education; lifelong learning; adult education; poverty; poverty reduction;

Full Text:

PDF

References


Baketa, Nikola (2012), “Europeizacija obrazovanja odraslih u Hrvatskoj“, Andragoški glasnik Vol. 16, br. 1, Zagreb, 55-67.

Branković, N., Pisker, L., (2010). Analiza politika u oblasti obrazovanja sa ciljem njihovog usklađivanja sa zahtjevima tržišta rada i smanjenja nezaposlenosti (online). http://akademac.ba/wp-content/uploads/2015/06/Finalnidokument-Obrazovanje.pdf (pristupljeno 20.02.2016).

Ciler, Željka (2012), “Koncept cjeloživotnog učenja u Švedskoj“, Andragoški glasnik, Vol. 16, br. 1, 69-78.

Coffield, Frank (1999), “Breaking the Consensus: Lifelong Learning as social control“, Britisch Educational Research Journal, Vol. 25, No.4. London, 479-499.

Delić, Zlatan (2008), “Globalizacija i njen ekonomski poraz“, Pregled–časopis za društvena pitanja, Vol. XLXI br. 3, 15-55.

Evropska komisija, SEC (2011) 1206. Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine. http://dei.gov.ba/dei/dokumenti/prosirenje/default.aspx?id=12158&langTag=bs-BA (pristupljeno 20.02.2016).

Faure, Edgar at al (1972). Learning to be - The World of Education today and tomorrow (online), UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000018/001801e.pdf.(pristupljeno20.04. 2016).

Malenica, Zoran (2015), Nejednake obrazovne šanse –značajan uzrok siromaštva;http://www.banka.hr/komentari-i-analize/nejednake-obrazovne-sanseznacajan-uzrok siromastva (pristupljeno 10.03.2016.)

Milosavljević, Miroslav (2001), Devijacije i društvo, Draganić, Beograd

Pašalić-Kreso Adila i ost.(2013), Podrška studentima sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju - Priručnik za obuku akademskog i neakademskog osoblja, Svjetski Univerzitetski Servis Bosne i Hercegovine (SUSBiH), Sarajevo

Pašalić-Kreso, Adila i ost.(2005), Unapređenje profesionalnog razvoja nastavnika i praksi učenja i poučavanja, Sarajevo

Pavlović Bolf, Ozren (2012), “Promjene u programima EU za obrazovanja odraslih“, Andragoški glasnik Vol. 16, br. 2, Zagreb, 175-180.

Puljiz, Ivana, Šutalo, Ivan., Živčić, Mile, (ur) (2010), Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih (2), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

Sabates, Roberto (2008), The Impact of Lifelong Learning on Poverty Reduction, National Institute of Adult Continuing Education, London

Službene novine BiH (2008). Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom implementiranja 2008 - 2015. Sarajevo: Službene novine BiH, broj 63/08.

Službene novine BiH (2014), Strateška platforma razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini, za period 2014.-2020. Sarajevo: Službeni glasnik BiH, broj 96/14.

Službene novine Kantona Sarajevo (2015). Zakon o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo: Službene novine Kantona Sarajevo

Službeni glasnik RS (2009), Zakon o obrazovanju odraslih Republike Srpske. Službeni glasnik RS br. 59/09

Strategija socijalnog uključivanja Bosne i Hercegovine (2010). Vijeće Ministara.

Svjetska banka (2003), Izvještaj br. 25343-BIH. Bosnia and Herzegovina: Poverty Assessment.

Šabanović, Edin (2014), Siromaštvo u Bosni i Hercegovini i entitetima, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Vidanović, Ivan (2006), Rječnik socijalnog rada, Tiro-erc, Beograd

Vidulin-Orbanić, Sabina (2007), “Društvo koje uči: Povijesno-društveni aspekti obrazovanja“, Metodički obzori 2, 57-71.

Vuković, Drenka (2011), Socijalna politika Evropske unije, Fakultet političkih nauka, Beograd

Žiljak, Tihomir (2005), “Politike cjeloživotnog učenja u Europskoj uniji i Hrvatskoj“, Političko obrazovanje, (1) 1: 67-95, Anali hrvatskog politološkog društva, 1(1), 225-243.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.