Overview of the Development of the Philosophy of Science in Croatia

Martina Musa

Abstract


This paper deals with an overview of the development of the philosophy of science in Croatia. The philosophy of science deals with the problems of the natural sciences seeks the meaning of science, and rationally looks at science from different aspects as its material object. In Croatia, the philosophy of science developed as in other European nations, therefore inseparable from the development of natural sciences and the social context. The paper presents some of the most significant representatives of philosophers and events that influenced the development of the philosophy of science in Croatia.

Keywords


philosophy; philosophy of science; science; Croatian philosophy

Full Text:

PDF

References


Arnold, Gjuro (1898), Filosofija, prirodne nauke i sociologija, govor nastu- pajućeg rektora, https://www.ifzg.hr/digitalna_bastina/gjuro-arnold/

Dadić, Žarko (2015), Povijest znanosti i prirodne filozofije u Hrvata (s osobitim osvrtom na egzaktne znanosti, knj. I, Srednji vijek, Izvori, Zagreb

Dvorniković, Vladimir (1886), ˝Pregledni izvještaj o njemačkoj literaturi iz filozofije prirode (Naturphilosophie) u godinama 1914. i 1915˝, Glasnik Hrvatskog prirodoslovnog društva, 27-38.

Dvorniković, Vladimir, Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb (http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16797)

Filozofija znanosti, sillabus, Sveučilište u Zagrebu, Odsjek za filozofiju; https://filoz.ffzg.unizg.hr/syllabi/filozofija-znanosti/

Filozofski leksikon, (2019), Stipe Kutleša (ur.), Leksikografski Zavod Mi- roslav Krleža, Zagreb

Hanžek, Branko (2006), ˝Hrvatski sljedbenici teorije relativnosti u Einsteino- vo vrijeme˝, Filozofska istraživanja, 24(3), 607-615.

Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb (http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35944)

Hrvatska filozofija i znanost u europskom kontekstu od 12.-20. stoljeća, Ins- titut za filozofiju Zagreb, https://www.ifzg.hr/projekti/hrvatska_filozofija_i_ znanost_u_europskom_kontekstu_od_12_-_20_stoljeca/

Kokić, Tonći (2011), ˝O podrijetlu prvog života˝, Filozofska istraživanja, 31(4), 843-859.

Kutleša, Stipe (2008), Filozofske rasprave o znanosti u Hrvatskoj u 20. sto- ljeću, u: Hekman, Jelena (ur.), Hrvatska filozofija u XX. stoljeću, Matica hrvatska, Zagreb

Kutleša, Stipe (2013), Iz povijesti hrvatske filozofije i znanosti, Matica hrvatska, Zagreb

Simpozij ˝Filozofija u dijalogu sa znanostima˝, Institut za filozofiju Zagreb, https://content.ifzg.hr/filozofija_u_dijalogu_sa_znanostima2012/Simpozij_ Filozofija_u_dijalogu_sa_znanostima.pdf

Valenta, Ankica (2006), ˝Hrvatske žene sljedbenice Einsteinove teorije relativnosti do 1950. godine˝, Filozofska istraživanja, 23(3), 595-605.

Zenko, Franjo (1995), Novija hrvatska filozofija, Školska knjiga, Zagreb

Zenko, Franjo (1997), Starija hrvatska filozofija, Školska knjiga, Zagreb

Znanstveni Centar „Berislav Žarnić“, https://www.ffst.unist.hr/centri/ centar_lefz
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2023.8.2.359

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.