Oral Literature in Literature for Children and Youth of Alija Isaković and Ljubica Ostojić

Edina Murtić

Abstract


The purpose of this paper is to show how the elements of oral literature interpolate in the contemporary literature for children and youth of the prominent Bosnian-Herzegovinian authors Alija Isaković and Ljubica Ostojić.Firstly, this Paper theoretically elaborates on the presence of the elements of oral literature in the literature for children and youth. These two different literary directions touch each other at their roots, and in the contemporary interpolation, they exist parallelly in the genre re-semanticization of the elements of oral literature. Following theoretical postulates of the most prominent authors from the South-Slavic Interliterary Community in the field of researching oral literature and literature for children and youth, we will show how the linguistic-stylistic heritage is re-interpreted through the traditional oral literary forms in the texts of contemporary authors, and how the elements of orality appear in new narrative structures- short stories and fairy tales of a new type. We will show how the rhetorical and rhythmical values of a text spill over in linguistic audacity, and how old oral structures; folk songs, and folk tales are narratively defamiliarized, deconstructed, and parodied.

Keywords


literature for children and youth; oral and written literature; interference; interpolation

Full Text:

PDF

References


Isaković, Alija (prir. i ur.) (1972), Biserje, Stvarnost, Zagreb

Isaković, Alija (2003), Lijeve priče, Svjetlost, Sarajevo

Maglajlić, Munib (1997), Antologija bošnjačke usmene lirike, Alef, Sarajevo

Ostojić, Ljubica (1974), Tu stanuje Danijelova priča, Svjetlost, Sarajevo

Ostojić, Ljubica (1982), Zašto dubiš na glavi, Danijele, IRO »Veselin Masleša«, OO Izdavačka djelatnost, Sarajevo

Ostojić, Ljubica (1986), Dječak sa ključem oko vrata, SOUR »Veselin Masleša«, IRO »Sarajevo«, OOUR Izdavačka djelatnost, Sarajevo

Ostojić, Ljubica (1990), Tu stanuje Danijelova priča, Veselin Masleša - Svjet- lost, Sarajevo

Ostojić, Ljubica (2005), Spasiti Yoa, žurno!, Hercegtisak, Široki brijeg - Split

Ostojić, Ljubica (2010), Princeza Ariel i Yo, Bosanska riječ, Tuzla

Ostojić, Ljubica (2015), Najdalja zvijezda do koje se voli, Bosanska riječ, Tuzla

Biti, Vladimir (1997), Pojmovnik suvremene književne teorije, Matica hrvatska, Zagreb

Bošković-Stulli, Maja, (1983), Usmena književnost nekad i danas, Prosveta, Beograd

Caillois, Roger (Kajoa, Rože) (1979), Igre i ljudi. Maska i zanos, Nolit, Beograd

Flaker, Aleksandar (1983), Proza u trapericama, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb

Havelok, Erik A. (1991), Muza uči da piše: razmišljanja o usmenosti i pisme- nosti od drevnosti do danas, prev. Gorana Krkljuš, Svetovi, Novi Sad

Hranjec, Stjepan (2009), Ogledi o dječjoj književnosti, Alfa, Zagreb

Huizinga, Johan (1970), Homoludens: o podrijetlu kulture u igri, Matica Hrvatska, Zagreb

Idrizović, Muris (1976), Književnost za djecu u Bosni i Hercegovini, Svjetlost, Sarajevo

Karahasan, Dževad (2004), Knjiga vrtova, Connectum, Sarajevo

Kekez, Josip (1987), Usmeno-pisani književni suodnosi: izbor rasprava i ogleda, Univerzitetska riječ, Nikšić

Kekez, Josip (1988), Prva hrvatska rečenica, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb

Kos-Lajtman, Andrijana (2008), ˝Usmena književnost u hrvatskim osnovnoškolskim čitankama za više razrede˝, Metodika: časopis za teoriju i praksu metodikâ u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi, 9(17), 296-309.

Lešić, Zdenko (2005), Teorija književnosti, Sarajevo Publishing, Sarajevo

Pavletić, Vlatko (2007), Poetika korelacija, Sveopća mreža odnosa, Školska knjiga, Zagreb

Propp, Vladimir (1982), Morfologija bajke, Prosveta, Beograd

Spahić, Vedad (2005), Vrt Bašeskija: Ljetopis Mula Mustafe Bašeskije u savremenoj bosanskohercegovačkoj književnosti i književnoj znanosti: intertekstualne i metatekstualne relacije, BosniaArs, Tuzla

Šemsović, Sead (2021), Od zvuka do znaka: intertekstualni odnosi u usmeno-pisano u bošnjačkoj književnosti (modeli i paradigme), Slovo bosansko - Dobra knjiga, Sarajevo
DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2023.8.2.269

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2490-3604 (print) ● ISSN: 2490-3647 (online)

Društvene i humanističke studije - DHS is under the Creative Commons licence.